Select Page

White-naped Honeyeater

Name: White-naped Honeyeater

Scientific Name: Melithreptus lunatus

Seen/Identified: April 2016

Notes: 

 

White-naped Honeyeater

White-naped Honeyeater

 

White-naped Honeyeater

White-naped Honeyeater